PhD students

 • Jingyue Wu [GRADUATED] (Google)
 • Heming Cui [GRADUATED] (Hong Kong University)
 • John Galleger [QUIT]
 • Huayang Guo [QUIT]
 • Gang Hu
 • Yang Tang
 • Xinhao Yuan
 • Xin Lu [QUIT]
 • David Williams King
 • Rui Gu
 • Lingmei Weng

MS students

 • Wentian Cui (Amazon)
 • Xinan Xu (Amazon)
 • Yihong Lin (Google)
 • Lingyuan He
 • Zheang Li
 • Younghoon Jeon
 • Yu Qiao

Interns

 • Tianyu

Post-docs

 • Hao Li

Viewing scholars